Algemene Voorwaarden


Goede algemene voorwaarden zijn belangrijk voor ROLMODULE.NL en koper. Hier kunt u onze Algemene Voorwaarden van ROLMODULE.NL nalezen. Niet alleen de overheid creëert regels om de veiligheid van uw aankoop te waarborgen. Ook ROLMODULE.NL stelt u graag op de hoogte van de voorwaarden. Door het akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden is er een overeenkomst tussen ROLMODULE.NL en u als klant tot stand gekomen. Maar voordat u akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden, verzoeken wij u vriendelijk de voorwaarden aandachtig door te nemen en kennis te nemen van onze werkwijze. Dit kan vervelende situaties voorkomen! Indien u vragen heeft over onze voorwaarden, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.


Artikel 1 – Website

1.1. ROLMODULE.NL is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en draagt haar wettelijke bijdrage af aan de Belastingdienst. Op onze website kunt u ons KvK nummer en BTW identificatienummer vinden. Tevens vindt u daar ook onze contactgegevens.

1.2. ROLMODULE.NL verstrekt uw persoonsgegevens nooit aan derden. Indien ROLMODULE.NL uw persoonsgegevens aan derden verstrekt, zullen wij altijd vooraf toestemming aan u vragen.

1.3. Sinds 5 juni 2012 is onze website verplicht om vooraf toestemming aan u te vragen betreffende cookies.

1.4. ROLMODULE.NL is verplicht om bij mogelijke verdenking van misbruik of fraude, aangifte te doen bij de politie.

1.5. ROLMODULE.NL heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten, om zich in te dekken tegen eventueel onterechte aansprakelijkheid die er wordt geclaimd door een koper.

1.6. Wij streven ernaar om u te allen tijde van een uitstekende service te voorzien. Wanneer u twijfels heeft over de aankoop van een product, staat ROLMODULE.NL u graag te woord.


Artikel 2 – Bedenktijd, Herroepingsrecht,

2.1. Bij ROLMODULE.NL kunt u kiezen uit een rijk palet van kleuren om de gekozen modules te personaliseren. De verkoper geeft de koper de gelegenheid om te kiezen uit het volledige RAL-kleuren assortiment in zowel zijdeglans als ook in hoogglans. Op dit moment bestaat het assortiment RAL-kleuren uit meer dan 200 kleuren. Daarnaast wordt de koper in de gelegenheid gesteld om in overleg met de verkoper te kiezen voor een kleur, anders dan de beschikbare RAL-kleuren. Verkoper levert met de keuze uit al deze kleuren maatwerk. Wij willen u er nadrukkelijk op wijzen dat het NIET mogelijk is om een beroep te doen op het herroepingsrecht. De koopovereenkomst is overeenkomstig volgens de specificaties van de koper.

2.2. ROLMODULE.NL zal er alles aan doen om in overleg te blijven als de koper niet tevreden is over de keuze van de aankoop. De verkoper zal alles in het werk stellen en voorstellen doen om tot een voor koper en verkoper tevreden overeenkomst te komen.

2.3. Enige schade die is aangebracht na voortijdige verwijdering van de bevestiging voor het plaatsen van de bovenste module, kan niet worden geclaimd door de koper. Er vindt geen reparatie plaats. De koper heeft geen recht op schadevergoeding.


Artikel 3 - De overeenkomst

3.1. De overeenkomst tussen ROLMODULE.NL en de koper is definitief wanneer de koper alle gevraagde gegevens heeft ingevuld en aan geeft akkoord te zijn gegaan met de algemene voorwaarden. Hierdoor is de koper eigenaar geworden van het/de betreffende product(en).

3.2. De overeenkomst is elektronisch tot stand gekomen, door middel van het invullen van de benodigde velden en het akkoord gaan met de algemene voorwaarden.

3.3. U bent als koper verplicht uw betalingsverplichting aan ROLMODULE.NL na te komen. De betaling aan ROLMODULE.NL vindt plaats na levering en montage van het bestelde product . De koper hoeft geen voorschot af aanbetaling te doen voordat het product geleverd wordt. U loopt hierbij geen enkel financieel risico.

3.4. De betaling vindt plaats per PIN transactie. Indien het niet mogelijk is om per PIN transactie te betalen op de dag van levering vragen wij u om voor levering de betaling te doen. In verband met de veiligheid van de medewerkers kan er niet contant betaald worden. Als blijkt dat de koper in gebreke blijft met de betaling op de dag van levering  wordt het geleverde product weer meegenomen. Gevolgschade die intussen is ontstaan is bij bevestiging van de bovenste module kan niet geclaimd worden door koper bij ROLMODUE.NL.

3.5. Nadat u tot aankoop bent over gegaan, ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging per email van uw aankoop. Daarin staat het product dat u hebt gekocht, wat het u kost en waar u met eventuele klachten en opmerkingen terecht kunt.

3.6. ROLMODULE.NL streeft er naar om binnen 4 weken na aankoop het product te leveren. Mocht door onvoorziene omstandigheden het artikel niet binnen deze periode leverbaar zijn, dan zullen wij u daarvan schriftelijk op de hoogte brengen.

3.7. De levering van producten in het buitenland kan langer duren dan een levering in Nederland. De kosten die voor een verzending naar een adres in het buitenland in rekening worden gebracht worden door ROLMODULE.NL met de koper schriftelijk of telefonische nader overeen gekomen.


Artikel 4 - De prijs

4.1. De prijzen die op onze website staan vermeld, zijn altijd inclusief BTW. De kosten die betaald moeten worden zijn inclusief de montagekosten.

4.2. Wanneer u ons machtigt om automatisch een bedrag van uw rekeningnummer af te schrijven, bent u verplicht ons een juist rekeningnummer door te geven. Misbruik of fraude wordt bestraft en gemeld bij de instanties die daarvan op de hoogte moeten zijn.

4.3. De prijs die bij het product op de website wordt vermeld, kan niet wijzigen tijdens uw aankoop. U betaalt het bedrag dat zichtbaar is bij het product en wat tevens aan u bevestigd wordt, indien u elektronisch akkoord gaat met de aankoop. Daarin wordt de aankoopprijs opnieuw vermeld.

4.4. Wanneer u een product koopt tijdens een periode waarin geen actie geldt, komt u achteraf ook niet in aanmerking voor korting.


Artikel 5 - Klachten en garantie

5.1. Klachten over de levering dienen in eerste instantie telefonisch aan ons gemeld te worden. ROLMODULE.NL staat u graag te woord.

5.2. Klachten over het product zelf kunnen telefonisch of per mail aan info@rolmodule.nl gemeld worden. Beschrijf uw klacht zo specifiek mogelijk. Indien het binnen onze mogelijkheden ligt zullen wij het probleem voor u oplossen.

5.3. Klachten worden doorgaans binnen 14 dagen door ons afgehandeld. De afhandeling van een klacht gebeurt altijd schriftelijk. Wij willen u te allen tijde van een uitstekende service voorzien.

5.4. Op elk product dat ROLMODULE.NL aan u levert, is een garantie van toepassing. Op de producten is een garantie van één jaar van toepassing. Indien u bij een door ons geleverd product een gebrek of defect ontdekt, verzoeken wij u binnen 48 uur na constatering hier melding van te doen bij ROLMODULE.NL.

5.5. Wanneer het product binnen de garantieperiode gebreken vertoond dan zullen wij tot gratis reparatie overgaan. Dit geldt echter niet wanneer er sprake is van opzet, bewuste beschadiging of oneigenlijk gebruik.

5.6. De RAL kleurenwaaier of palet die op deze website wordt gebruikt is ter indicatie. Op verschillende monitoren en bij verschillende instellingen van de monitor zoals contrast, helderheid, verzadiging, soort scherm, etc. kunnen de kleuren op deze webpagina verschillen met de daadwerkelijke RAL-kleuren. We hebben getracht om de RAL kleurspecificaties zo goed mogelijk op het beeldscherm over te brengen. Voor het bepalen van de exacte RAL Kleur dient u een officiële RAL kleurenwaaier te raadplegen.


Indien u akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden van ROLMODULE.NL, verzoeken wij u vriendelijk de checkbox aan te vinken bij het bestelformulier. Zonder de checkbox aan te vinken kan er geen overeenkomst tot stand komen. Uiteraard hopen wij van harte dat u veel plezier beleefd met uw aankoop! Indien u nog vragen heeft, dan kunt u uiteraard contact met info@rolmodule.nl opnemen.